Testimonials

“I have had the pleasure of working with Donald Insall Associates on various projects over the past several years, most recently on the restoration and refurbishment of the Pin Mill located in Bodnant Gardens and Hafodunos Home Farm under our Buildings at Risk Grant Scheme in partnership with Cadw. I have found the practice to be very professional, reliable, hard-working, and conscientious. They have provided their clients with the upmost of services and excellent support in the areas of Conservation led architecture.” / “Yr wyf wedi cael y pleser o weithio gyda Donald Insall Associates ar brosiectau amrywiol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn fwyaf diweddar ar adfer ac adnewyddu’r Felin Pinnau yng Ngerddi Bodnant a Fferm Hafodunos fel rhan o’n Cynllun Grant Adeiladau mewn partneriaeth â Cadw. Rwyf wedi profi fod y cwmni’n broffesiynol iawn, yn ddibynadwy, yn gweithio’n galed, a chydwybodol. Maent wedi rhoi’r gwasanaeth gorau ar gyfer eu cleientiaid a chymorth rhagorol ym maes bensaernïaeth gadwriaethol.”

Pin Mill Bodnant
Huw Davies, Senior Conservation Officer at Regulatory Services and Housing, Conwy

‹ Previous | Next ›

Pin Mill Bodnant