Flint Town Hall

Flintshire

Penodwyd Penseiri Donald Insall yn 2015 i gynnal gwaith atgyweirio ar Neuadd y dref 19eg ganrif flaenllaw Fflint, tirnod Tuduraidd Gothig wedi’i ddylunio gan y pensaer lleol John Welsh. Roedd gwaith maen yr adeilad, cymysgedd o dywodfaen wedi’i wisgo a rwbel, wedi dirywio’n ddrwg, yn enwedig ar y ffasâd De-orllewin, a’r tyrrau ble roedd mynediad dwr a llystyfiant yn creu her cynnal a chadw. Wedi’i ariannu’n rhannol gan Fenter Treflun Treftadaeth fel rhan o dri phrosiect blaenoriaethol, roedd cwmpas y gwaith yn cynnwys atgyweiriad cerrig helaeth; ail-bwyntio cyflawn; atgyweirio ac ailosod y gwaith to plwm; atgyweirio ac ailaddurno’r ffenestri, ynghyd ac ailosod dwy ffenest haearn bwrw ar y llawr isaf; Tri drws mynediad derw newydd; grisiau mynediad newydd; ail-doi a chyfnerthu o’r gwaith maen ar y tyrrau de-ddwyrain mawr.

Mae ein gwaith yn galluogi diogelwch tymor hir i ffabrig y neuadd tref a’i werth treftadaeth berthynol, wrth wella’r edrychiad gweledol drwy adferu rhai o’r nodweddion coll ac ailaddurno.

 

 

Donald Insall Associates was appointed in 2015 to carry out repairs on the prominent 19th century Flint Town Hall, a Tudor Gothic landmark designed by local architect John Welsh. The building’s masonry, a mix of dressed and rubble sandstone, had badly deteriorated, particularly on the south-west façade, and the turrets where providing continued challenges to maintenance through water ingress and vegetation growth. Part-funded by a Townscape Heritage Initiative as one of the three priority projects, the scope of works included extensive stone repairs; complete repointing; repairs and replacement of lead work on the roof; repairs and redecoration of fenestration, including two new replacement cast-iron windows on the ground floor; three new oak entrance doors; new entrance steps; reroofing and consolidation of masonry on the large south-east turrets.

Our completed work enables the long-term safeguarding the fabric of the town hall and its related heritage value, while at the same improving the visual appearance through selected reinstatement of lost features and redecoration.

Turrets at Flint Town Hall
Turrets at Flint Town Hall
Turrets at Flint Town Hall
Back to Projects