Plas Tirion

Llanwrst

Cafodd Cymdeithion Donald Insall eu galw i gynnal Gwaith atgyweirio argyfwng i dŷ bach allan dinistriol ar safle rhestredig gradd II* Plas Tirion, wedi ei leoli wrth ymyl parc cenedlaethol Eryri. Mae’r tŷ bach allan wedi cael ei ddefnyddio yn y gorffennol fel beudy gwartheg a storfa, a oedd yn cynnwys ffrâm goed nenfforch, wedi ei dyddio 1490.

Ymgymerasom waith cynnal i’r gwaith maen allanol a llechi’r to, oedd wedi dod yn ansefydlog. Roedd y broses yn cynnwys ychwanegu darnau derw i strwythur mewnol y to, ac ailosod llechi gwreiddiol Cymraeg. Cafodd sgrin dderw ei adnewid yn y brif neuadd, tra roedd slatiau pren Newydd yn cael eu hychwanegu i’r talcen-ty.

 

 

Donald Insall Associates were brought in to carry out emergency repairs to a ruinous outhouse at Grade II* listed Plas Tirion, located on the edge of the Snowdonia National Park south of Conwy. The outhouse had previously been used as a cow-shed and storage barn, and contained a distinctive early cruck timber frame, dating from around 1490.

We undertook repairs to the external masonry and tiled roof, which had become unstable and needed shoring up. This process included the addition of oak timbers to the interior roof structure, and replacement of original Welsh slates. An oak screen was also replaced in the main hall, while new wooden slats were added to the gable end.

Donald Insall Associates were brought in to carry out emergency repairs to a ruinous outhouse at Grade II* listed Plas Tirion, located on the edge of the Snowdonia National Park south of Conwy. The outhouse had previously been used as a cow-shed and storage barn, and contained a distinctive early cruck timber frame, dating from around 1490. We undertook repairs to the external masonry and tiled roof, which had become unstable and needed shoring up. This process included the addition of oak timbers to the interior roof structure, and replacement of original Welsh slates. An oak screen was also replaced in the main hall, while new wooden slats were added to the gable end.
Donald Insall Associates were brought in to carry out emergency repairs to a ruinous outhouse at Grade II* listed Plas Tirion, located on the edge of the Snowdonia National Park south of Conwy. The outhouse had previously been used as a cow-shed and storage barn, and contained a distinctive early cruck timber frame, dating from around 1490. We undertook repairs to the external masonry and tiled roof, which had become unstable and needed shoring up. This process included the addition of oak timbers to the interior roof structure, and replacement of original Welsh slates. An oak screen was also replaced in the main hall, while new wooden slats were added to the gable end.
Donald Insall Associates were brought in to carry out emergency repairs to a ruinous outhouse at Grade II* listed Plas Tirion, located on the edge of the Snowdonia National Park south of Conwy. The outhouse had previously been used as a cow-shed and storage barn, and contained a distinctive early cruck timber frame, dating from around 1490. We undertook repairs to the external masonry and tiled roof, which had become unstable and needed shoring up. This process included the addition of oak timbers to the interior roof structure, and replacement of original Welsh slates. An oak screen was also replaced in the main hall, while new wooden slats were added to the gable end.
Back to Projects